GeschillenCommissie Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Over GeschillenCommissie Natuursteen

De Stichting GeschillenCommissie Natuursteen is op 5 november 2007 opgericht om een bijdrage te leveren aan een objectieve en deskundige oplossing van geschillen tussen opdrachtgevers en ondernemers uit de natuursteensector.

De werkzaamheden die door de natuursteenbedrijven worden uitgevoerd voldoen in de meeste gevallen aan de kwaliteitseisen die daaraan gesteld mogen worden. Maar een enkele keer is de opdrachtgever niet tevreden met het eindresultaat en komt hij met de ondernemer niet tot een aanvaardbare oplossing. In dat geval is er behoefte het geschil aan een onafhankelijke en deskundige instantie voor te leggen. De GeschillenCommissie Natuursteen voorziet daar in: deze commissie werkt onafhankelijk en de deskundigen beschikken over natuursteenkennis en jarenlange ervaring.

Door het inschakelen van de GeschillenCommissie Natuursteen kan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing worden bereikt, zonder dat het tot een langdurige en kostbare juridische procedure hoeft te komen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • De heer P. Veenstra (voorzitter)
  • De heer A.B. van Kruistum
  • De heer R.A.J.B. Nijenhuis

Experts / deskundigen

De door de GeschillenCommissie Natuursteen in te schakelen experts / deskundigen zijn vooraf getoetst op onafhankelijkheid, objectiviteit, deskundigheid en vakmanschap. Meer informatie zie het blok "Functieprofiel Expert / deskundige" aan de rechterkant van deze pagina.