GeschillenCommissie Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Geschillen

De werkzaamheden die door de natuursteenbedrijven worden uitgevoerd voldoen in de meeste gevallen aan de kwaliteitseisen die daaraan gesteld mogen worden. Maar een enkele keer is de opdrachtgever of consument niet tevreden met het eindresultaat en komt hij met de ondernemer niet tot een aanvaardbare oplossing. In dat geval is er behoefte het geschil aan een onafhankelijke en deskundige instantie voor te leggen. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden, afhankelijk of het een zakelijk of een consumenten geschil betreft.

Zakelijke geschillen

Een zakelijke geschil is een geschil of klacht tussen twee ondernemers (bedrijven). In dit geval kunt u een beroep doen op de GeschillenCommissie Natuursteen B2B. Klik hier voor informatie over en het indienen van een zakelijk geschil

Consumenten geschillen

Een consumentengeschil is een geschil of klacht tussen een particulier en een ondernemer (bedrijf). Is het natuursteenbedrijf waar u zaken mee heeft gedaan lid van de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN Natuursteen), dan kunt u uw klacht deponeren bij de Geschillencommissie in Den Haag. Klik hier om uw klacht kenbaar te maken bij de Geschillencommissie Den Haag.

Wanneer het bedrijf waarmee u zaken heeft gedaan niet is aangesloten bij ABN Natuursteen, dan kunt u alsnog een beroep op de GeschillenCommissie Natuursteen B2B doen, maar zal uw zaak als een zakelijk geschil worden behandeld.