GeschillenCommissie Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Consumenten

Een consumentengeschil is een geschil/klacht tussen een particuliere consument en een ondernemer (bedrijf). U, als particuliere consument, heeft een klacht over een product of dienst. U probeert eerst met de ondernemer de klacht op te lossen. Als u er samen niet uitkomt, en de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie, dan kunt u een klacht indienen. Ook als de ondernemer geen reactie geeft, is het mogelijk om een klacht in te dienen.

Met ingang van 1 januari 2014 is de GeschillenCommissie Natuursteen voor consumenten ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken in Den Haag. Dit is het resultaat van de nieuwe Algemene Voorwaarden, welke in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg tot stand zijn gekomen in overleg met de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN), de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Deze commissie kan alle geschillen behandelen over transacties tussen consumenten en natuursteenbedrijven gesloten op of na 1 januari 2014. Hierbij valt te denken aan een vloer die gaat scheuren, een aanrechtblad dat vlekken vertoont of een grafmonument dat niet volgens hetgeen overeengekomen is, is geleverd en geplaatst.

Voor meer informatie over de procedure bij deze geschillencommissie verwijzen wij u naar de gepubliceerde informatie op www.degeschillencommissie.nl.