GeschillenCommissie Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Veel gestelde vragen


Hoe werkt De GeschillenCommissie Natuursteen?

U heeft een klacht over een product of dienst. U probeert eerst met de ondernemer de klacht op te lossen. Als u er samen niet uitkomt dan kunt u samen een verzoek tot Bindend Advies indienen. De GeschillenCommissie Natuursteen schakelt altijd een expert/deskundige in. Als de expert/deskundige over alle benodigde informatie beschikt, veldonderzoek heeft gedaan, beide partijen heeft gehoord dan pas komt de beoordeling, advies en uitspraak. De uitspraak geldt voor beide partijen. De uitspraak moet altijd worden nagekomen.

De andere partij wil samen met mij een oplossing bedenken. Is het een goed voorstel?

U moet zelf bepalen of u het voorstel van de andere partij goed vindt. De GeschillenCommissie Natuursteen kan dat niet voor u bepalen. U kunt het voorstel accepteren of afwijzen. Accepteert u het voorstel en meldt u dit schriftelijk aan ons? Dan stopt de behandeling van de klacht. De meeste geschillencommissies betalen de kosten die u betaald heeft voor het behandelen van de klacht niet aan u terug. Houd daar rekening mee als u het voorstel accepteert.

Heb ik een advocaat nodig?

De procedure bij de GeschillenCommissie Natuursteen is heel eenvoudig. U kunt alles zelf doen. Hulp van een advocaat of rechtsbijstand is niet nodig. Wilt u toch een advocaat inhuren, dan moet u dit zelf betalen.

Kan ik de behandeling van een klacht nog stopzetten?

U kunt de procedure altijd stopzetten. Beide partijen moeten het hierover eens zijn. U laat de GeschillenCommissie Natuursteen schriftelijk weten dat u de procedure stopzet. De andere partij moet dit ook doen. De meeste geschillencommissies betalen de kosten die u betaald heeft voor het behandelen van de klacht niet aan u terug. Is de klacht nog niet definitief in behandeling genomen? Dan kunt u zelf beslissen dat u wilt stoppen. De andere partij hoeft dan niets te doen.

Wat kost de behandeling van een klacht?

Aan het behandelen van uw klacht en verzoek tot zijn kosten verbonden. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van uw klacht. U kunt in de brochure van de commissie waarbij u een klacht wilt indienen, lezen wat de precieze kosten zijn.

Ik ben het niet eens met de uitspraak van de geschillencommissie. Wat kan ik nog doen?

U kunt niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Het kan gebeuren dat er reken- of schrijffouten in de tekst staan. Deze kunnen nog veranderd worden. U moet hiervoor een schriftelijk verzoek bij de geschillencommissie indienen. Dat moet u binnen veertien dagen doen nadat u de uitspraak gekregen heeft. Ook kunt u de uitspraak voorleggen aan een gewone rechter. Hiervoor geldt ook een termijn, dit moet binnen twee maanden na de verzenddatum van de brief waarin de uitspraak staat. Soms vindt de rechter dat de procedure van de GeschillenCommissie Natuursteen niet eerlijk (redelijkheid en billijkheid) is gegaan. In dat geval geldt de uitspraak van de geschillencommissie niet meer. Wilt u een rechter naar de uitspraak laten kijken? Dan moet u meestal een advocaat inhuren. De kosten voor de advocaat moet u zelf betalen. Wanneer u niets doet, moet u de uitspraak nakomen.

De schikking of uitspraak wordt niet nagekomen. Wat kan ik doen?

De andere partij houdt zich niet aan de uitspraak of aan de gemaakte schikking? U moet eerst contact opnemen met de andere partij. Helpt dit niet, dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden. Zet in uw brief ook het dossiernummer. De Geschillencommissie Natuursteen heeft gemaakt met de ondernemer over het nakomen van de uitspraak. Wij vragen de andere partij de gemaakte afspraken na te komen.

Eerdere uitspraken van de geschillencommissie

De geschillencommissie doet uitspraak over allerlei onderwerpen. Het is mogelijk dat de GeschillenCommissie Natuursteen al eerder een klacht heeft behandeld die erg lijkt op die van u. In het uitsprakenregister staat wat de uitspraak van de geschillencommissie was bij die klacht. Let op, deze uitspraken zijn voorbeelden. Het is dus niet zo dat de geschillencommissie weer dezelfde uitspraak doet. Dit hangt namelijk af van specifieke feiten en omstandigheden van de klacht. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan het uitsprakenregister. De uitspraken in het uitsprakenregister geven aan hoe de commissies is het algemeen beslissen. Het uitsprakenregister is actueel hoewel sommige uitspraken al enige tijd geleden zijn gedaan. Deze uitspraken zijn echter nog steeds geldig voor de algemene lijn.